GVG Basisschool Hallaar

 
 
  Latest news: titel
     Welkom                                                                  
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

Voor de meest recentste info graag surfen naar volgende website

OCMW

Tel. 015/257 698

Fax. 015/251 536

bko@ocmw-heist-op-den-berg.be


Vanaf 1-9-2017 zijn de volgende wijzigingen in ons huishoudelijk reglement van toepassingaanpassingen staan in het vet gedrukt:

Art. 2 Organiserend bestuur, coördinator & adressen

- Coördinatoren: An Schroyens en Inge Cornelis

 

Art. 3 Openingstijden

Op schoolvrije dagen is vooraf inschrijven omwille van organisatorische redenen verplicht. Inschrijven kan via mail bko@ocmw-heist-op-den-berg.be of telefonisch op het nummer 015 25 76 98.
De inschrijving moet drie volledige werkdagen voordat de schoolvrije dag doorgaat in orde zijn.           
(Bijvoorbeeld valt de schoolvrije dag op een woensdag => ten laatste inschrijven donderdag ervoor)
Bij inschrijving wordt het volgende doorgegeven:         
- de datum van de schoolvrije dag       
- de school      
- naam en geboortedatum van het kind
- naam en telefoonnummer van een persoon die bereikbaar is 
- en het begin - en einduur van de aanwezigheid van uw kind (opvang mogelijk van 07.00 u. tot 18.00 u.)       
Op schoolvrije dagen is de ouderbijdrage afhankelijk van het aantal genoten opvangbeurten.

Bij de inschrijving zal meegedeeld worden waar de opvang zal doorgaan. Dit zal ofwel in de centrale opvang te Hallaar, L. Carréstraat 2A zijn ofwel in de eigen locatie. Op woensdag en alle ‘Andere locaties’ zal de schoolvrije dag altijd doorgaan in de centrale opvang te Hallaar, L. Carréstraat 2A. Ook indien meerdere scholen een schoolvrije dag hebben wordt de opvang gecentraliseerd in Hallaar.

 

Art. 6 Ouderbijdragen

Op schooldagen en woensdagnamiddag, voor en na de speelpleinwerking tijdens schoolvakanties wordt
1,20 euro per begonnen half uur aangerekend per kind.

Op schoolvrije dagen wordt 4,60 euro aangerekend voor opvang minder dan 3 uren, 7 euro  voor opvang tussen 3 en 6 uren, 13 euro voor opvang langer dan 6 uren.

 

Art. 7 Wijze van betaling

Voor de facturen van de dienstverlening geldt een betalingstermijn van  30 dagen.  De facturen kunnen zowel via domiciliëring als overschrijving vereffend worden. Betalen via domiciliëring is kiezen voor gemak en zekerheid. Je facturen worden rechtstreeks geïnd, zonder dat jij hoeft na te denken over de vervaldag. 

Indien de facturen niet tijdig betaald worden dan zal de volgende procedure in werking treden, bij elke stap wordt  hierbij een extra administratieve kost aangerekend.  

1ste  aanmaning via gewone brief                                                            geen kosten

2de aanmaning per aangetekende zending                                               10 euro

3de en laatste aanmaning per aangetekende zending                               15 euro

4de doorgave aan advocaat (laatste poging tot minnelijke regeling)         190 euro

Wanbetaling kan leiden tot een definitieve stopzetting van de dienstverlening.

Indien u het verschuldigd bedrag niet binnen de gestelde termijn kan vereffen en/of reeds een aanmaning hebt gekregen dan kan u steeds contact opnemen met de financiële dienst op het nr. 015 23 87 30 of langskomen bij de algemene sociale dienst om samen tot een oplossing te komen.


Bedankt alvast

Groetjes

Lieve Sijbens
Buitenschoolse kinderopvang

OCMW Heist-op-den-Berg
Stationsstraat 2
2220 Heist-op-den-Berg
tel. . 015 25 76 98, fax 015 25 79 79
bko@ocmw-heist-op-den-berg.be
www.ocmw-heist-op-den-berg.be
Folder BKO 
© GVG Basisschool Hallaar, last changed on 25-08-2017