GVG Basisschool Hallaar

 
 
  Latest news: titel
                                                                 Het verleden leeft      
 
 
     
 
     
 

Onderwijs in Hallaar.

 

In Hallaar werd er school gehouden in 1812 door Jacques Goossens.  Zijn jonge leerlingen werden voornamelijk de gebeden aangeleerd.  De gemeente gaf een kleine toelage, de ouders en de kinderen betaalden de meester.

 

1825 bestaat de school in Hallaar nog steeds, doch men verwijt Jacobus Goossens slecht les te geven. Hij werd ontslagen.

 

Sinds 1840 nam in Hallaar Medard Fasbinder de taak van onderwijzer waar.  Hij gaf les in zijn eigen huis nabij de kerk van Hallaar.  Na 1 jaar kende de school een massale aangroei van het aantal lln. Dat steeg van 67 naar 147.  Fasbinder was ook koster van de parochie en verantwoordelijk voor het luiden van de politieklok, die het sluitingsuur van herbergen  op zon- en feestdagen aankondigde.

 

In 1846 verdween de school.  Medard Fasbinder werd aanklever van affiches voor koopdagen.

 

Het analfabetisme te Hallaar groeide daarna aan : de kinderen weigerden de gemeensteschool op de Berg te bezoeken omdat ze zich niet aanvaard wisten door de Heistse jeugd.

 

Volgens pastoor Neuckens waren er van de 30 kinderen die in 1850 binnen de parochie hun plechtige communie deden, er 17 die niet bekwaam waren een boek te lezen. Daarom stichtte de pastoor op eigen kosten een zondagsschool in een gedeelte van de pastorij dat niet werd gebruikt.

 

Eveneens door toedoen van pastoor Neuckens werd in 1856 op de eigendom van de kerkfabriek een parochieschool gebouwd, bestaande uit 2 lokalen.  Deze vrije parochieschool werd bekostigd door de meeste inwoners van Hallaar bij middel van een geldinzameling.

 

Tussen 1856 en 1876 hebben 4 gediplomeerde onderwijzers les gegeven in de parochieschool

Evers :                         1857 ? 1858

Hubert Antoon Simons :           1858 ? 1867

Livinus Carré :             1867 ? 1873

Martin Kocké :                        1874 ? 1876

 

Ten tijde van onderwijzer Carré werd op alle werkdagen les gegeven, behalve de dagen van de Goede Week, de 2 dagen voor aswoensdag en de maand september.  Bovendien hadden de leerlingen rond Nieuwjaar 2 dagen verlof om onderwijzer Carré in de mogelijkheid te stellen in zijn functie van koster het koren rond te halen (de zgn. prinsendagen)

Bij de dagelijkse catechismusles werden de leerlingen in 2 klassen opgesplitst : in de ene groep zaten de leerlingen die zich voorbereidden op de eerste communie, de overigen vormden de tweede groep.

 

Nadat de gemeente Heist in 1867 elke financiële tegemoetkoming aan de parochieschool staakte, daalde het peil van het onderwijs.  De kerkfabriek kon de kosten zelf niet dragen en er word gezegd dat de kinderen op de schaliën die van het dak van de kerk vielen, hebben moeten schrijven.

 

Toen in 1876 Hallaar een zelfstandige gemeente werd veranderde de parochieschool in een gemeenteschool.

 

In 1865 richtte pastoor Neuckens naast de parochieschool ook een vrije meisjesschool in : door een schenking verkreeg hij een schoolgebouw en een woning voor de onderwijzeressen.

De school werd beheerd door de zuster Annonciaden van Huldenberg.  In 1866 telde de school 139 leerlingen, en in 1874 had zij 4 onderwijzeressen in dienst.

 

In 1965 vierde de meisjesschool haar 100-jarig bestaan.

 

In 1978  kwam er een fusie tussen de Gemeentelijke Jongensschool en de Vrije Meisjesschool

De Vrije Gesubsidieerde Gemengde basisschool was een feit.

 

Tot september 1982 werd er les gegeven in de 2 oude schoolgebouwen.

 

De zusters Annonciaden van Huldenberg besloten in 1982 een nieuwe school te bouwen aan de L. Carréstraat te Hallaar.  De school groeide en in 1995 werd een extra kleuterklas bijgebouwd.

 

In 2007 vierden we het 25 jarige bestaan van het schoolgebouw.

 

In 2008 was er dertig jaar gemengd onderwijs te Hallaar.


Anno 2018 telt onze school 250 kinderen en groeit de school verder uit.  Wij kijken vol vertrouwen naar de toekomst !

 

 

 
© GVG Basisschool Hallaar, last changed on 18-04-2018